project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Resultaten gezondheidsenquête over participatie verschenen

Wij hebben een Gezondheidsenquête uitgevoerd onder volwassenen (19 jaar en ouder). Hierin kregen inwoners van de regio Haaglanden vragen over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. De resultaten over eenzaamheid, sociale uitsluiting, het geven van mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn terug te vinden in de rapportage ‘Participatie en gezondheid’.

Een aantal conclusies:

  • 48% van de inwoners voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam. Dit percentage is gestegen.
  • 9% voelt zich matig tot sterk sociaal uitgesloten.
  • 12% is mantelzorger: 17% hiervan voelt zich zwaar belast tot overbelast. Dit geldt in toenemende mate voor 65-plussers in Den Haag, voornamelijk bij vrouwen
  • 25% is vrijwilliger.
  • De gezondheid van inwoners die zich matig tot zeer ernstig eenzaam of matig tot sterk sociaal uitgesloten voelen, is minder gunstig.

Rapportage Participatie en Gezondheid (PDF, 648 kB)


Gezondheidsenquête

In de komende maanden worden de resultaten van andere gezondheidsonderwerpen bekend.


Alle informatie wordt gebundeld in de Gezondheidsmonitor 2018 (verschijningsdatum vanaf april 2018). In de Gezondheidsmonitor worden naast gegevens uit de Gezondheidsenquête ook gegevens uit andere bronnen toegevoegd. Voor Den Haag wordt ook nog een vergelijking gemaakt met de andere grote steden (G4). Dit geeft een totaalbeeld van de gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden. 


Meer informatie over de Gezondheidsenquête vindt u in de rubriek Publicaties.