project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Nieuwe website ter inspiratie voor groenblauw schoolplein

Spelen op een schoolplein met veel groen en water is leuk, leerzaam en gezond. Om basisscholen te inspireren hiermee aan de slag te gaan is de website www.groenblauweschoolpleinen.nl gelanceerd.

De website biedt voorbeelden en ervaringen van andere basisscholen die al een groenblauw plein hebben, informatie  voor financiële steun en gratis lespakketten voor buitenlessen.


De opening van een nieuw plein met veel groen en water op de Pastoor van Arsschool in Den Haag vormde de aftrap van de website.


Groenblauw schoolplein: beter klimaat en betere sfeer

Een schoolplein met meer water en groen beïnvloedt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen op een positieve manier. Daarnaast draagt het bij aan een betere sfeer. Kinderen spelen leuker met elkaar, maken minder ruzie en er wordt er minder gepest. Dit blijkt uit de ervaringen van scholen. Bovendien is het goed voor het klimaat in de wijk: een groen plein geeft schaduwplekken en zorgt ervoor dat water na een regenbui beter de grond in zakt. Een groenblauw schoolplein past daarom heel goed bij de aanpak Gezonde School.

Meer informatie en inspiratie

De website is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland, die samen met 16 partnerorganisaties, waaronder GGD Haaglanden. Zij willen basisscholen stimuleren om meer met groen en (regen)water aan de slag te gaan op hun schoolplein.

Aftrap groenblauw schoolplein

Na afloop van de inhuldiging van het nieuwe groene schoolplein van de Pastoor van Arsschool in Den Haag presenteren Marcel Houtzager (Hoogheemraadschap van Delfland) en Ed Weijdema (Provincie Zuid-Holland) de nieuwe website.