project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Nieuwe resultaten panelonderzoek coronavirus

Afstand houden is steeds moeilijker, mentaal welbevinden van inwoners gaat vooruit. Dat blijkt uit de resultaten van het panelonderzoek over het coronavirus, dat GGD Haaglanden uitvoert in samenwerking met het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Sinds april is het aantal mensen dat zich houdt aan de persoonlijke hygiënemaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen redelijk stabiel gebleven. Wel vinden de deelnemers aan het onderzoek het steeds lastiger om 1,5 meter afstand te houden en drukte te vermijden. Het percentage deelnemers dat de kans om besmet te raken groot acht, daalt gestaag.
Ook de ervaren emotionele dreiging van het coronavirus is afgenomen.

grafiek emotionele dreiging

Met het mentaal welbevinden van inwoners gaat het gelukkig weer wat beter: het aantal mensen dat aangeeft (veel) meer stress, slaapproblemen, angst, somberheid en eenzaamheid te ervaren, is flink gedaald. Het vertrouwen in de overheid is licht gedaald sinds het eerste meetmoment, maar is nog steeds hoog.

Factsheet trend (PDF, 374 kB)


Resultaten ronde 5

Inmiddels heeft ook de vijfde peiling van het panelonderzoek plaatsgevonden (8 juli -13 juli). Van de resultaten is een factsheet gemaakt voor regio Haaglanden. Op 10 augustus worden er nieuwe gemeentelijke cijfers o.b.v. vijfde peiling op de online Gezondheidsmonitor gepubliceerd.

Factsheet ronde 5 (PDF, 447 kB)


Houd afstand, vermijd drukte en laat je testen bij klachten!

Ondanks dat deze cijfers een redelijk positief beeld schetsen, betekent dit niet dat het coronavirus er niet meer is. Het is belangrijk om de hygiëne maatregelen en maatregelen ‘1,5 meter afstand houden’ en ‘drukte vermijden’ te blijven volgen, om zo een mogelijke 2e golf te voorkomen. Daarnaast geldt ook het advies om met klachten thuis te blijven en je te laten testen. Testen in combinatie met bron- en contactonderzoek geeft informatie om de verspreiding van het virus te kunnen indammen.

Waarom dit onderzoek?

Sinds april 2020 voert GGD Haaglanden, in samenwerking met het RIVM en GGD-GHOR Nederland, het landelijke corona-panelonderzoek uit in regio Haaglanden. Ondanks versoepelingen van de maatregelen, roept de overheid ons op om ons te blijven houden aan de bestaande maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen en hoe het met ze gaat, dan kan de overheid beleid ontwikkelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Informatie over het onderzoek

Bij eerdere rondes van dit onderzoek zijn de resultaten gepresenteerd in factsheets en in de online Gezondheidsmonitor. Er is nu voor het eerst een trendrapportage gemaakt, voor het weergeven van de veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle vier de meetrondes mee hebben gedaan (het cohort). De samenstelling van de onderzoekspopulatie is vanwege de opzet van dit onderzoek niet representatief voor de bevolking van de hele regio. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de regio.

In de trendrapportage zijn de resultaten van de vijfde ronde nog niet meegenomen, omdat deze niet beschikbaar waren toen de trendrapportage werd geschreven. De trendrapportage zal in september aangevuld worden met de resultaten van de vijfde en de zesde ronde.

Meer informatie over de opzet van dit onderzoek en de factsheets met de resultaten van vorige meetrondes kunt u vinden op de online Gezondheidsmonitor.