project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Mazelen in Den Haag

Bij een kinderdagverblijf in Den Haag is bij vier kinderen mazelen vastgesteld. Het vermoeden bestaat dat een van de kinderen deze besmettelijke ziekte in het buitenland heeft opgelopen. Dit wordt nog nader uitgezocht. Geen van de kinderen was gevaccineerd, deels omdat de vaccinatie tegen de mazelen pas vanaf de leeftijd van veertien maanden gegeven wordt. Het kindercentrum en de ouders van de kinderen zijn op de hoogte.

Onderzoek

De GGD heeft bron- en contactonderzoek uitgevoerd in de omgeving van de kinderen. Bij alle personen met wie de kinderen in de besmettelijke periode contact hebben gehad, is bekeken in hoeverre vaccineren of antistoffen toedienen zinvol is. Personen die mazelen hebben gehad of er tegen zijn gevaccineerd, zijn al voldoende beschermd. Als blootgestelde mensen klachten krijgen van koorts en of vlekjes, wordt geadviseerd niet naar de huisarts te gaan, maar telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Het alleen in de buurt wonen van het kinderdagverblijf is geen directe aanleiding voor een vaccinatie.


Verspreiding

In Europa komt in diverse landen mazelen voor. De dalende vaccinatiegraad zal het voor het mazelenvirus makkelijker maken om zich te verspreiden. Om grote verspreiding te voorkomen is een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger nodig. In Nederland zit de vaccinatiegraad tegen mazelen van bijvoorbeeld kinderen rond de leeftijd van 2 jaar iets onder de 95 procent. Ook in dit specifieke geval in Den Haag is verdere verspreiding niet uit te sluiten. Hoe groot die kans is, is op dit moment niet in te schatten.


Landelijk

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er in Nederland tien patiënten met mazelen gemeld bij het RIVM. Dit is meer dan in de jaren ervoor. In dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden namelijk maximaal twee mazelenpatiënten gemeld. De meeste patiënten die tot nu toe - in 2019 - gemeld werden, zijn in het buitenland besmet geraakt.


Meer informatie:

Vraag en antwoord Mazelen in Den Haag

www.rivm.nl