project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Maatregelen voor beheersing van corona komend weekeinde onveranderd

17 april 2020 - Komend weekeinde zijn de parkeergelegenheden bij stranden, parken en recreatiegebieden in de Veiligheidsregio Haaglanden opnieuw afgesloten. De andere beperkingen blijven ook onverminderd van kracht in het hele land en dus in onze regio; zoveel mogelijk thuis blijven, uitsluitend naar buiten voor een korte en noodzakelijke boodschap in de eigen buurt en overal in de publieke ruimte een onderlinge afstand van 1,5 meter bewaren.

De afgelopen weken is het algemene beeld dat de inwoners zich vrijwel allemaal houden aan de strikte maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van allen zoveel mogelijk te beschermen. Dit leidt ertoe dat het aantal mensen dat in het ziekenhuis of zelfs op de IC ligt, ongeveer even hoog blijft. Van een daling is helaas nog niet of nauwelijks sprake. Om die reden is het noodzakelijk vast te houden aan wat lijkt te werken en om strikt te blijven handhaven bij de enkelingen die zich misdragen. Zij brengen met hun onverantwoord gedrag dat wat er nu bereikt is in gevaar. Mensen die zich niet laten corrigeren, kunnen rekenen op een forse boete.  Hardnekkige overtreders worden waar mogelijk met voorrang vervolgd.


Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes: ‘Het is goed om te zien dat zelfs in het Paasweekeinde velen zich netjes hebben gehouden aan de afspraken. Terwijl de meesten dat natuurlijk heel anders hadden willen invullen met een mooi concert of een gezellige maaltijd met familie of vrienden. Ik begrijp dat de mensen verlangen naar meer bewegingsvrijheid maar iedereen die de cijfers ziet hier in de buurt, in het land en op ons continent begrijpt dat het gewoon nog niet kàn. Het zou op dit moment  levens in gevaar brengen en leiden tot nog meer belasting van de gezondheidszorg waar we toch al het haast onmogelijke van vragen. Bovendien zouden we onszelf voor het hoofd slaan als we straks weer van voren af aan moeten beginnen. Daarom blijven we streng handhaven en doe ik een beroep op alle Hagenaars en Hagenezen: hou alsjeblieft vol.’


Met de brancheverenigingen is afgesproken dat opnieuw de parkeerterreinen bij grote winkels, zoals woonboulevards, bouwmarkten en groencentra slechts deels kunnen worden gebruikt en dat daarop toezicht wordt gehouden door verkeersregelaars om een te grote toestroom te voorkomen. Daar hebben zij zich afgelopen weekeinde voor ingespannen en ook nu rekenen we op hun inzet. Dat geldt evenzeer voor de klanten die ook binnen de winkel rekening dienen te houden met elkaar en met de medewerkers.


Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag, de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeester van de overige 8 gemeenten binnen de veiligheidsregio (zie: www.vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).