project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Informatie coronavirus en ventilatie op scholen

Ventilatie op scholen is altijd belangrijk, maar zeker nu vanwege het coronavirus. Het RIVM adviseert scholen om minimaal te voldoen aan de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit die van toepassing zijn op het gebouw. De VO-raad heeft samen met de PO-raad en Ruimte OK een handreiking opgesteld voor scholen om na te gaan of zij aan de eisen voldoen.

Kort samengevat kunnen scholen de volgende stappen ondernemen:


  • Breng in kaart of het ventilatie(systeem) voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit. Raadpleeg hierbij een onafhankelijk expert.
  • Voldoet de ventilatie niet aan het Bouwbesluit? Ga dan in gesprek met de installateur en de expert om verbeteringen aan te brengen. Het gebouw moet daarna voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. - Is het in zijn geheel niet mogelijk te voldoen aan het Bouwbesluit, ook na advies en aanpassingen niet? Neem dan contact op met GGD Haaglanden, afdeling Leefomgeving.
  • Leveren de voorgestelde aanpassingen vragen op, of leiden zij tot nadelige effecten op andere onderdelen in het binnenklimaat, dan adviseert de afdeling Leefomgeving scholen graag.


De afdeling Leefomgeving is bereikbaar via: gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl. Stel als school uw vraag per e-mail en geef aan waar u in bovenstaande proces staat, en een van onze collega’s neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.


Meer informatie