project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Haagse aanpak scoort op landelijke bijeenkomst Kansrijke Start

Op donderdag 11 april 2019 vond in Utrecht de landelijke startbijeenkomst ‘Lokale coalities Kansrijke Start’ plaats. Op het podium ging Marleen Sterker, senior projectleider Perinatale Gezondheid van de GGD Haaglanden, in gesprek met Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zowel de minister als aanwezige vertegenwoordigers van ruim 100 gemeenten prezen de Haagse aanpak om de circa 7.000 kinderen, die jaarlijks in Den Haag worden geboren, een goede geboorte en een gezonde start mee te geven en zo bij te dragen aan een gezonde jeugd.


Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid
Deze zogeheten  ‘Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid’ (HAPG) wordt sinds 2012 ingezet. De ambitie is alle kinderen die in Den Haag geboren worden een goede geboorte en een gezonde start mee te geven. De hele geboortezorgketen wordt hierbij betrokken, waaronder verloskundigen, kraamzorg, gynaecologen, huisartsen, CJG en JGZ. Met deze partijen is het platform HAPG opgericht, waarbij ook het Erasmus MC is betrokken. Het platform onderzoekt wat er nodig is in Den Haag en speelt daar op in.


Tweede van links Marleen Sterker, senior projectleider Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid GGD Haaglanden

Tweede van links Marleen Sterker, senior projectleider Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid GGD Haaglanden


Landelijk actieprogramma ‘Kansrijke Start’
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De overheid wil (aanstaande) kwetsbare ouders helpen, zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in deze periode.

 


Lokale coalities
Binnen het actieprogramma staat de samenwerking tussen betrokken partijen centraal. Gemeenten stimuleren de samenwerking tussen de organisaties die een rol spelen bij de geboorte van een kind. Deze zogeheten ‘lokale coalities’ bepalen samen een aanpak voor de zorg rond de eerste 1000 dagen.


De Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid sluit naadloos aan op de landelijke aanpak.