project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

GGD Haaglanden partner in Europees project Zuivere Lucht (2018-2020)

Het doel van het project Zuivere Lucht (ZULU) is om de invloed van luchtverontreinigende stoffen op de gezondheid te beperken. GGD Haaglanden is 1 van de partners van dit project in Nederland.


De kosten voor de gezondheidszorg als gevolg van de luchtvervuiling in Europa zijn naar schatting 1500 miljard euro. Er zijn maatregelen nodig om de luchtvervuiling te bestrijden, maar dat kost tijd. Het is daarom belangrijk kwetsbare groepen extra te beschermen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen, ouderen en zieken. Luchtzuivering is 1 van de manieren om de luchtkwaliteit binnen te verbeteren.


Het doel van het ZULU project is het verminderen van de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van kwetsbare groepen in de grensregio Vlaanderen-Nederland.


ZULU: wat en waarom?

Filtratie is de meest gebruikte vorm van luchtzuivering. Het nadeel hiervan is dat niet alle stofdeeltjes effectief worden verwijderd en dat deze niet worden vernietigd. Hierdoor is veel onderhoud aan het systeem nodig. Bovendien kosten deze systemen relatief veel energie.


De innovatieve plasmakatalyse technologie kan een duurzamer en efficiënter alternatief betekenen. Bij deze techniek wordt de verontreiniging namelijk wel afgebroken. In het project ZULU werken we aan een verdere ontwikkeling van deze technologie. Ook wordt deze techniek in de praktijk getest op een school en bij een kinderdagverblijf.


Daarnaast wordt een toolbox ontwikkeld waarmee iedereen zelf de buitenluchtkwaliteit kan meten. Veel inwoners van Nederland en Vlaanderen willen ook graag zelf de luchtkwaliteit kunnen bepalen en kijken wat ze zelf kunnen bijdragen aan gezonde lucht.

Het project bestaat uit 2 hoofdactiviteiten:


  • Verdere ontwikkeling en testen van de plasmakatalytische luchtzuiveringstechnologie voor scholen en kinderdagverblijven.
  • Betrekken van de burgers (omwonenden, bezoekers, gebruikers van de school of kinderdagverblijf bij gezonde lucht, binnen en buiten. Hiervoor zullen een aantal projecten worden opgezet in Antwerpen en in Den Haag. Hierbij kunnen burgers zelf de lucht binnen en buiten gaan meten en samen nadenken over manieren om gezondere lucht te krijgen (de zogenaamde citizen science benadering).

GGD Haaglanden

Voor GGD Haaglanden past dit project in een aantal lopende initiatieven, zoals 'Maatregelen luchtkwaliteit bij gevoelige bestemmingen' en communicatie en bewustwording over het belang van schone lucht voor de gezondheid.


Daarbij wordt via deze benadering bevorderd dat inwoners zich meer bewust worden van de matige luchtkwaliteit in stedelijk gebied. Ze worden gestimuleerd om actief mee te denken en te werken aan een betere luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid. 


ZULU in Europa

Het project wordt uitvoerd door de volgende projectpartners:

België

Nederland

Stad Antwerpen

GGD Haaglanden

Universiteit Antwerpen

VFA Solutions

Vlaamse Milieu Maatschappij


Type project

Interreg Vlaanderen-Nederland – prioriteit Innovatie


Looptijd

januari 2018 - december 2020