project.skip_navigation Spring naar inhoud

GGD Haaglanden begint 21 juni met wijkgericht vaccineren in Den Haag

GGD Haaglanden gaat vanaf maandag 21 juni wijkgericht vaccineren tegen corona in Den Haag. Dat gebeurt op tijdelijke locaties. Ook wordt een prikbus ingezet. Schilderswijk, Transvaal en Moerwijk/Zuiderpark komen als eerste aan de beurt. Afhankelijk van de ervaringen én van de vaccinatiecijfers per wijk en leeftijdsgroep kan deze lokale en fijnmazige aanpak ook in andere wijken worden toegepast.

GGD Haaglanden werkt daarbij samen met gemeente Den Haag, huisartsen en vertegenwoordigers van diverse doelgroepen. In Schilderswijk, Transvaal en Moerwijk/Zuiderpark ligt het percentage corona-gevaccineerden bij de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar lager dan 70% en daarmee onder het gemiddelde in Den Haag. Daarom gaat de wijkgerichte aanpak daar van start. De logistiek wordt nu voorbereid en de details (adressen, dagen en tijden) worden zeer binnenkort bekendgemaakt.


Fijnmaziger en lokaler

“Bij de uitnodigingen voor de reguliere coronavaccinaties zijn we komend weekend bij geboortejaar 2003. Iedereen boven de 18 heeft de kans gehad om zich aan te melden voor vaccinatie. Daardoor ontstaat nu de mogelijkheid om fijnmaziger en nog lokaler te gaan vaccineren”, zegt directeur Annette de Boer van GGD Haaglanden. “Met specifieke doelgroepen zoals dak- en thuislozen zijn we al gestart. De doelgroep arbeidsmigranten volgt snel. Omdat de vaccinatiebereidheid in sommige wijken achterblijft, bereiden we ook hiervoor een aparte aanpak voor”.


Open inloop voor vragen én vaccinatie

Op de tijdelijke locaties en in de prikbus kunnen vragen van wijkbewoners over vaccineren worden beantwoord. Ook kunnen zij er worden geholpen met het maken van een afspraak op de al bestaande, centrale vaccinatielocaties. Maar meteen ter plekke gevaccineerd worden, kan bij deze open inloop dus desgewenst óók. Dat gebeurt dan met het Janssen-vaccin. Dit vaccin is als goed en veilig beoordeeld en heeft als groot voordeel dat er maar 1 vaccinatie nodig is.


Voor elkaar

“Vaccineren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het voor elkaar. Die boodschap moet in alle wijken van Den Haag weerklinken”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. “Daarom zijn wij al enige tijd geleden begonnen met het objectief informeren van specifieke doelgroepen, zoals de Hindostaanse, Poolse en Marokkaanse gemeenschappen. Dat doen wij samen met sleutelfiguren in de wijken. Het wijkgericht vaccineren is een volgende stap. Als stadsbestuur vinden wij een Haagse aanpak nodig om meer mensen in deze diverse stad te bereiken”.


We stropen de mouw op!

Wethouder Kavita Parbhudayal (rechts) en directeur GGD Haaglanden Annette de Boer
stropen de mouwen op voor het wijkgericht vaccineren; foto: Henriëtte Guest


Toename vaccinatiebereidheid

De eerste cijfers over een toenemende vaccinatiebereidheid in Haagse aandachtswijken zijn inmiddels zichtbaar. Hier is volgens onderzoek van GGD Haaglanden in de afgelopen weken een groter dan gemiddelde toename te zien ten opzichte van het percentage gevaccineerde personen op 10 mei 2021.

Voorbeelden hiervan zijn de wijken Schilderswijk (+15%), Transvaalkwartier (+15%), en Laakkwartier en Spoorwijk (+10%). De gemiddelde toename in vaccinatiegraad in Den Haag sinds 10 mei 2021 is 8%.