project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Gezondheidsmonitor 2018 GGD Haaglanden gelanceerd

Inwoners van de regio Haaglanden zijn over het algemeen tevreden over hun eigen gezondheid. Meer dan 7 op de 10 volwassenen beoordelen de eigen gezondheid als (zeer) goed. Deze en andere informatie is sinds 23 april 2018 te vinden in de Gezondheidsmonitor van GGD Haaglanden. De monitor is voor het eerst digitaal: gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl.

Ton van Dijk, directeur van GGD Haaglanden: ‘Alle inwoners in de regio Haaglanden verdienen een gelijke kans op een goede gezondheid. Om dit te realiseren hebben gemeenten voor hun beleid inzicht nodig in de gezondheidssituatie van hun inwoners. Dit inzicht geeft GGD Haaglanden via de Gezondheidsmonitor. Hierin is informatie te vinden over de ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid in de 9 gemeenten van Haaglanden: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.’


Actueel

Met deze online versie kunnen de gegevens continu geactualiseerd worden. Daarnaast zijn de gegevens per gemeente beschikbaar. Op die manier heeft elke gemeente haar eigen gezondheidsmonitor.

Van veel thema’s zijn zowel de gemeentelijke, regionale als de landelijke cijfers in beeld gebracht. Dit maakt de onderlinge relaties op de gezondheidsthema’s inzichtelijk.


Enkele conclusies uit de gezondheidsmonitor

  • Van de Haaglandse jongeren heeft 17% in de afgelopen 4 weken aan binge dinken gedaan (5 of meer glazen alcohol bij 1 gelegenheid).
  • Bijna de helft (48%) van de volwassenen in Haaglanden is matig tot zeer ernstig eenzaam.
  • De helft van de volwassenen in Haaglanden heeft in het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geluidshinder ervaren.
  • Bijna de helft van de volwassenen in Haaglanden heeft (ernstig) overgewicht.


Meer informatie

Meer weten over de gezondheid van de inwoners van Haaglanden? Kijk dan op gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl.