project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Gezondheidsgids Haaglanden: nieuw dashboard met resultaten Gezondheidsmeter 2020 online

Op 9 september heeft GGD Haaglanden de (online) Gezondheidsgids Haaglanden gelanceerd. De Gezondheidsgids is de wegwijzer voor cijfers over publieke gezondheid in Haaglanden.

Op het dashboard staan gemeentelijke cijfers over diverse thema’s op het gebied van gezondheid, zoals leefstijl, participatie, lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en leefomgeving.

Resultaten Gezondheidsmeter 2020

Ook zijn de resultaten van de Gezondheidsmeter 2020 (landelijk ook bekend als Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020) gepubliceerd. In het najaar van 2020 hebben alle GGD-en dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het RIVM en het CBS.

In juni zijn de landelijke en regionale cijfers gepubliceerd en de gemeentelijke cijfers zijn vanaf nu te vinden in de Gezondheidsgids. Bekijk de animatie hieronder voor meer informatie.Voorbeeld uit de Gezondheidsmeter 2020

Een voorbeeld van de resultaten uit de Gezondheidsmeter 2020 die op de Gezondheidsgids worden gepresenteerd zijn gegevens over de tevredenheid van inwoners in Haaglanden over hun woning en woonomgeving.

In regio Haaglanden geeft 90% van de inwoners een voldoende voor hun woning en 88% voor hun woonomgeving. In onderstaande figuren is weergegeven hoeveel procent van de inwoners een rapportcijfer geven in de categorieën 1-3, 4-5, 6-7 en 8-10.

Rapportcijfer tevredenheid woning

Hoe tevreden zijn de inwoners van Haaglanden met hun woning?


Rapportcijfer tevredenheid woonomgeving

Hoe tevreden zijn inwoners van Haaglanden met hun woonomgeving?

Meer informatie

De nieuwe Gezondheidsgids vervangt de oude website, de Gezondheidsmonitor van GGD Haaglanden. Ga voor meer cijfers en resultaten naar Gezondheidsgids Haaglanden.