project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden op 12 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Concept Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden 2018.

Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen.

Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden - Titelblad en inhoudsopgave (PDF, 325 kB)

Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden d.d. 01-01-2018 (incl. toelichting) (PDF, 692 kB)

Bijlage 1 Uitleg GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 367 kB)

Bijlage 2 - Financieel statuut GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 6 MB)

Bijlage 3 - Benoemingsstatuut GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 4 MB)

Bijlage 4 - Organisatiestatuut GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 4 MB)

Bijlage 5 1. Reglement van Orde AB GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 6 MB)

Bijlage 5.2. - Reglement van Orde DB GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 5.3. - Instellingsbesluit BAC-VT GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 5.4. - Reglement van Orde BAC’s GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 2 MB)

Bijlage 5.5. - Instellingsbesluit AAC’s GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 5.6. - Reglement van Orde AAC’s GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 5.7. - Instellingsbesluit Rek. commissie GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 5.8. - Reglement van Orde Rek. commissie GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)

Bijlage 6 - Mandaatverlening aan Directeur Veilig Thuis (PDF, 148 kB)

Bijlage 7 - Mandaatverlening aan de directeur Publieke Gezondheid (PDF, 151 kB)

Bijlage 8 - Raamovereenkomst inzake het uitvoeren van taken t.b.v. de publieke gezondheid en veilig thuis tussen GGD en VT Haaglanden en regiogemeenten (PDF, 2 MB)

Bijlage 9 - Dienstverleningshandvest GGD Haaglanden 2018-2022 (PDF, 527 kB)

Bijlage 10 - Dienstverleningshandvest VT Haaglanden (PDF, 440 kB)

Bijlage 11 - Uitvoeringsovereenkomst inzake het uitvoeren van taken t.b.v. de publieke gezondheid en veilig thuis tussen GGD en VT Haaglanden en gemeente Den Haag (PDF, 860 kB)

Bijlage 12 - Functieprofiel secretaris GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1.005 kB)

Bijlage 13 - Functieprofiel controller GR GGD en VT Haaglanden (PDF, 1 MB)