project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Nieuwe editie Epidemiologisch Bulletin

Het septembernummer van het Epidemiologisch Bulletin van GGD Haaglanden is verschenen.

Deze uitgave begint met een afscheidsinterview met Ton van Dijk. Na 20 jaar als directeur van GGD Haaglanden (voorheen GGD Den Haag) en van GHOR Haaglanden heeft Ton op 1 mei jongstleden een punt achter zijn loopbaan gezet.

Het tweede artikel gaat over een kwalitatief onderzoek naar verwachtingen en behoeften van Surinaams-Hindostaanse vrouwen tijdens de periode rondom de zwangerschap. Belangrijke aanbeveling is voorlichting die aansluit op de specifieke behoefte van deze groep vrouwen en de betrokkenheid van hun familie.


Vervolgens 2 artikelen over actuele infectieziekten. Een arts infectieziektebestrijding van GGD Haaglanden gaat in op de rol van de GGD bij een uitbraak van mazelen. Alertheid op het optreden van mazelen blijft geboden.


Om de toename van het aantal ziektegevallen van meningokokken een halt toe te roepen is landelijk besloten de groep jongeren, geboren in 2001 tot en met 2005, extra te vaccineren. In Den Haag zijn ruim 25.000 jongeren opgeroepen. Het artikel geeft een impressie van de werkwijze en de opkomst bij de vaccinatiecampagne in Den Haag van dit voorjaar.

Veel ouderen worden gezond oud en blijven zelfstandig tot op hoge leeftijd. Bij een deel lukt dat niet door een combinatie van lichamelijke, psychische en/of sociale problemen. In de rubriek Gezondheid in cijfers aandacht voor deze groep kwetsbare ouderen.

Epidemiologisch Bulletin 2019 - nummer 3 (PDF, 637 kB)


Meer informatie

Meer informatie over het Epidemiologisch Bulletin vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/epibul.

Gedrukte exemplaren van dit nummer kunt u bestellen bij de redactie.

Alles over: