project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Nieuwe editie Epidemiologisch Bulletin

Het september-nummer van het Epidemiologisch Bulletin (3/2018) van GGD Haaglanden is verschenen.

Het eerste artikel geeft een terugblik op de leerstoel 'Public health', in het bijzonder de gezondheid van groepen in achterstandsituaties’ aan het LUMC. Met de pensionering van de hoogleraar komt na ruim 11 jaar een einde aan deze leerstoel.

Het artikel 'Academische werkplaatsen in de praktijk, meerwaarde voor beleid, praktijk, opleiding en onderzoek' geeft 4 praktijkvoorbeelden van 2 academische werkplaatsen. Het gaat om de regio’s Haaglanden en Hollands Midden en geeft een schets van de huidige ontwikkelingen.


De Generieke module Acute psychiatrie beschrijft de optimale inhoud en organisatie van zorg voor mensen bij wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben. Eén van de mede-opstellers ervan schetst de inhoud ervan.


De rubriek Gezondheid in cijfers gaat deze keer over vrijwilligerswerk.

Epidemiologisch Bulletin 2018 - nummer 3 (PDF, 526 kB)


Meer informatie

Meer informatie over het Epidemiologisch Bulletin vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/epibul.

Gedrukte exemplaren van dit nummer kunt u bestellen bij de redactie.

Alles over: