project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Epidemiologisch Bulletin gepubliceerd

Het septembernummer van ons Epidemiologisch Bulletin is verschenen. Hierin onder andere een artikel over de integrale aanpak door de gemeente Westland van schadelijk alcoholgebruik, met name door jongeren. Deze aanpak lijkt vruchten af te werpen.

Vervolgens leest u een verslag van de bijeenkomst 'Negen keer Sociaal' van mei 2017. GGD Haaglanden en de 9 regiogemeenten spraken met elkaar over het sociaal domein en hoe ze elkaar hierin kunnen versterken.

Dit Bulletin beschrijft hoe in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden een zorgnetwerk wordt opgebouwd met als streven het voorkomen van antibioticaresistentie. 

De rubriek Gezondheid in cijfers besteedt aandacht aan het slaapgedrag door jongeren. 

Epidemiologisch Bulletin 2017 - nummer 3 (PDF, 603 kB)


Meer informatie

Meer informatie over het Epidemiologisch Bulletin vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/epibul.

Gedrukte exemplaren van het septembernummer kunnen worden besteld bij de redactie.