project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Themanummer over Leefomgeving en Gezondheid Epidemiologisch Bulletin

Er is een dubbelnummer (nr. 1/2 2019) van het Epidemiologisch Bulletin verschenen over het thema leefomgeving en de impact hiervan op de gezondheid.

Een serie hoofdartikelen in dit nummer gaat in op belangrijke thema’s en ontwikkelingen rond leefomgeving, van historie tot verstedelijking en van veiligheid tot innovatie. Tussen deze hoofdartikelen in staan korte artikelen over onderwerpen als koolmonoxide, hitte, binnenmilieu en ventilatie. Het resultaat is een gevarieerd themanummer over impact, risico’s en kansen in de leefomgeving en de aanpak hiervan.


Artikelen

Het nummer start met een artikel over het relatieve jonge vakgebied van de medische milieukunde, gezien vanuit een historisch en maatschappelijk perspectief.


Vervolgens leest u over de uitdagingen en kansen bij het streven om door
veranderingen in de leefomgeving gezond gedrag te stimuleren, ook in relatie
tot de nieuwe Omgevingswet.


Onder de titel ‘Geen gevaar voor de Volksgezondheid’ staan 2 deskundigen stil bij emoties en cijfers bij gezondheidsrisico’s en de vraag welke impact deze hebben op de risicocommunicatie.


Voor het borgen van een veilige leefomgeving in regio Haaglanden met
ruim een miljoen inwoners wordt het nodige gedaan. In de Veiligheidsregio Haaglanden werken 9 gemeenten samen om zich voor te bereiden op ongevallen, rampen en crisissituaties.


In een interview met 2 mensen die een rol spelen als zich een ramp met (vermoedelijk) gevaarlijke stoffen voordoet, leest u over de inzet op het voorkomen of beperken van gezondheidsschade.

Vervolgens wordt duidelijk dat werken aan een gezonde leefomgeving ook in economisch opzicht loont. Er bestaan verschillende instrumenten om het
economisch voordeel te bepalen.


Ook de samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen lijkt een sleutelwoord in het boeken van resultaat, aldus 4 auteurs die beroepsmatig bijdragen aan een gezonde leefomgeving.


Het themanummer sluit af met een artikel over technologische innovaties
die bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Epidemiologisch Bulletin, 2019 nr. 1-2 (Themanummer Leefomgeving en Gezondheid) (PDF, 3 MB)


Meer informatie

Meer informatie over het Epidemiologisch Bulletin vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/epibul.

Gedrukte exemplaren van dit nummer kunt u bestellen bij de redactie.

Alles over: