project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Nieuwe editie Epidemiologisch Bulletin

Er is weer een nieuwe editie verschenen van het Epidemiologisch Bulletin (2/2021) van GGD Haaglanden. Hierin leest u onder andere 3 artikelen die in het teken staan van “Gezond de zomer door”.

Binnen dit thema leest u over de rol van GGD Haaglanden als het gaat over de eikenprocessierups, hitterisico’s op scholen en kinderopvang en over vrouwelijke genitale verminking. Vanwege corona-maatregelen zijn reizigersvaccinaties, hitte bij evenementen en zwemactiviteiten in natuurwater buiten beschouwing gelaten.


En verder…

Uit het promotieonderzoek door Ping Wai Man (LUMC) blijkt onder andere dat bijna een kwart van de Nederlandse inwoners van Chinese afkomst vitamine D-tekort heeft. Het gebruik van vitamine D-suppletie en lichamelijke activiteit lijken been positeve bijdrage te leveren.


De gemeente Delft heeft ervoor gekozen de corona-aanpak aan te laten sluiten bij het gezondheidsbeleid ‘Werken aan Positieve Gezondheid’ met de focus op bewoners die extra aandacht behoeven.


Om antibioticaresistentie (ABR) terug te dringen heeft Nederland in 2017 10 regionale ABR-zorgnetwerken ingericht. In dit nummer schetst het ABR-zorgnetwerk Holland West de aandacht voor infectiepreventie, het juist voorschrijven van antibiotica en het voorkomen van verspreiding van antibioticaresistentie.


Toen GGD Haaglanden in april 2020 het testen van mogelijk met corona besmette personen als taak kreeg, bood het Rode Kruis haar diensten aan. Na de ondersteuning bij de test-werkzaamheden volgde per 1 januari 2021 de inzet bij het vaccineren. Wat blijkt: corona leidt tot intensieve samenwerking en zo’n 1.500 extra medewerkers om te testen en te prikken.


De rubriek Gezondheid in Cijfers gaat in op gamegedrag van jongeren in het schooljaar 2018-2019, dus vóór de coronacrisis.  Van de Haaglandse scholieren uit de 3e klas vmbo speelt ruim twee derde (70%) games. Van de scholieren uit de 4e klas havo/vwo speelt bijna twee derde (63%) games.

Epidemiologisch Bulletin 2021 - nummer 2 (PDF, 2 MB)


Meer informatie

Meer informatie over het Epidemiologisch Bulletin vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/epibul.


Gedrukte exemplaren van het juninummer kunnen worden besteld bij de redactie.