project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Nieuwe editie Epidemiologisch Bulletin

Het juni-nummer van het Epidemiologisch Bulletin (2/2018) van GGD Haaglanden is verschenen.

Het eerste artikel gaat over een onderzoek naar de praktijk van het antibioticabeleid in de Haagse verpleeghuizen. De afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Haaglanden voerde dit onderzoek uit.


Uit het artikel ‘Typen ouders en hun drijfveren’ blijkt dat social marketing kan helpen om een betere aansluiting te krijgen bij de leefwereld van ouders van kinderen met overgewicht. De resultaten van een onderzoek hiernaar zijn onder meer relevant voor de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG).


Vervolgens leest u dat hallucinaties niet alleen voorkomen onder mensen met psychotische stoornissen, maar ook bij mensen met andere en zelfs zonder psychiatrische aandoeningen.


Parnassia is gestart met een op de thuissituatie gericht hulpaanbod: Intensieve Behandeling Thuis voor mensen met ernstig psychiatrische patiënten. U leest over de start en eerste ervaringen met deze benadering.


De rubriek Gezondheid in cijfers gaat dit keer over stress.

Epidemiologisch Bulletin 2018 - nummer 2 (PDF, 1 MB)


Meer informatie

Meer informatie over het Epidemiologisch Bulletin vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/epibul.

Gedrukte exemplaren van dit nummer kunt u bestellen bij de redactie.

Alles over: