project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Nieuwe editie Epidemiologisch Bulletin

Het decembernummer van het Epidemiologisch Bulletin (4/2019) van GGD Haaglanden is verschenen.

Het eerste artikel in deze uitgave gaat over de sterke toename van het aantal daklozen, zowel in Den Haag als landelijk. Belangrijke oorzaak is de stagnatie in de opvang- en doorstroomvoorzieningen vanwege het tekort aan sociale huurwoningen. Een Tienpuntenplan moet de problemen aanpakken.

Annette de Boer, de nieuwe Directeur Publieke Gezondheid, vertelt vervolgens over over haar arbeidsverleden en over de thema’s waarmee ze binnen GGD Haaglanden aan de slag wil.


SuïcideNazorg (SuNa) was 12 jaar lang gericht op jongeren tot 27 jaar. Sinds eind 2017 is het ook gericht op oudere volwassenen. Sindsdien is aan ruim 300 patiënten van 27 jaar en ouder nazorg geboden.

 

Het Centrum Seksuele Gezondheid van GGD Haaglanden is in 2017 begonnen met het verstrekken van PrEP, de hiv-preventiepil. U leest over de aanpak, de effecten en de reacties van voor- en tegenstanders. 


Het artikel over de meldcode illustreert hoe te handelen conform de nieuwe Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Doel ervan is huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen of vroegtijdig te stoppen. 

Epidemiologisch Bulletin 2019 - nummer 4 (PDF, 521 kB)


Meer informatie

Meer informatie over het Epidemiologisch Bulletin vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/epibul.

Gedrukte exemplaren van dit nummer kunt u bestellen bij de redactie.

Alles over: