project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Decembernummer Epidemiologisch Bulletin verschenen

De nieuwe editie van ons Epidemiologisch Bulletin (nummer 4, 2017) is verschenen.

Het eerste artikel gaat over de zorg voor daklozen. De auteurs geven inzicht in de gezondheid van en het zorgaanbod voor de Haagse daklozen. Dit is gebaseerd op gegevens van de straatdokters en van het ‘Winterkoude-onderzoek 2016-2017’. Zij geven ook aanbevelingen voor verbeteringen.


Sinds 2012 zijn hulpverleners en wijkbewoners uit de Schilderswijk en de Rivierenbuurt met elkaar in gesprek gegaan over de ervaren gezondheidsproblemen en hoe deze succesvol aangepakt kunnen worden. Dit is de zogenaamde 'De Gezondheidsdialoog'. Dit project staat centraal in het volgende artikel.

Sinds 2015 voert GGD Haaglanden in opdracht van 11 gemeenten het Wmo-toezicht uit. Dit toezicht richt zich op de naleving van wettelijke en regionale kwaliteitseisen en kwaliteitsontwikkeling door de aanbieders. Het artikel ’Wmo-toezicht GGD Haaglanden als borg voor kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning’ schetst hoe de GGD deze nieuwe taak ontwikkelt en uitvoert.Scholen werken steeds vaker aan gezondheid aan de hand van de Gezonde School-aanpak. In het artikel 'Werken aan gezondheidsbevordering op school' leest u over de ontwikkeling en werkwijze van de Gezonde School-aanpak en het aantal Gezonde Scholen in Haaglanden.


Tot slot aandacht voor Vitamine D. Dit artikel geeft de bevindingen weer uit diverse onderzoeken naar de vraag of de beoogde vitamine D-status voor kinderen inmiddels wordt bereikt.


In de rubriek 'Gezondheid in cijfers' is dit keer aandacht voor het thema 'Binge drinken door jongeren'.

Epidemiologisch Bulletin 2017 - nummer 4 (PDF, 952 kB)


Meer informatie

Meer informatie over het Epidemiologisch Bulletin vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/epibul.

Gedrukte exemplaren van dit nummer kunnen worden besteld bij de redactie.