project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

GGD Haaglanden start campagne ter preventie van meisjesbesnijdenis

Om aandacht te vragen voor meisjesbesnijdenis start GGD Haaglanden 3 juli 2017 met een campagne ter preventie van meisjesbesnijdenis.


In Nederland wonen naar schatting 29.000 meisjes en vrouwen die het risico lopen besneden te worden, of dit al zijn. In regio Haaglanden gaat het om ongeveer 5.000 meisjes in de leeftijd van 0-18 jaar. Volgens een schatting van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg komen daar landelijk jaarlijks 50 meisjes bij.

Over de campagne

In de campagne staat Sahra, zelf ervaringsdeskundige, centraal. Zij spreekt openhartig over de invloed die de ingreep op haar dagelijks leven heeft. Hierbij vraagt ze ouders bewust om te gaan met het behoud van hun culturele identiteit en bescherming van hun dochters gezondheid wanneer zij op vakantie zijn. Ouders op vakantie worden door familie onder druk gezet en hebben vaak moeite om hier weerstand tegen te bieden. In de campagne verwijst Sahra vrouwen die al besneden zijn naar het nazorgspreekuur bij Haga Ziekenhuis.

De campagne bestaat uit 7 zuilen met foto's en 7 tv-spots die via Omroep West en social media worden uitgezet.

Deze foto's reizen naar plekken waar veel publiek uit de doelgroep komt; 10 juli t/m 16 juli in het winkelcentrum Leyweg en van 17 juli t/m 23 juli wordt de campagne afgesloten bij Den Haag HS ter hoogte van de Stationsweg.  

Wat is meisjesbesnijdenis?

Meisjesbesnijdenis is een verminkende ingreep aan de vrouwelijke geslachtsorganen, die voor de slachtoffers tot grote problemen kan leiden op lichamelijk, geestelijk en seksueel gebied. Meisjesbesnijdenis is het gedeeltelijk of helemaal wegsnijden van de clitoris en de schaamlippen, zonder dat daar medische redenen voor zijn. Soms wordt ook de vagina grotendeels dichtgenaaid.

Waar komt het voor?

Met de komst van vluchtelingen uit onder andere Eritrea, Ethiopië, Somalië en Soedan, wordt gevreesd dat het aantal besneden vrouwen in Nederland zal stijgen. Meisjesbesnijdenis is bij wet verboden in Nederland en daarmee strafbaar. Maar vaak gebeurt dit wanneer meisjes op vakantie zijn in het land van herkomst. Daarom richt de campagne zich vooral op de ouders van meisjes uit de genoemde landen. Het doel van de campagne is ouders te informeren over de consequenties van een besnijdenis en ook over de strafbaarheid daarvan.

In Nederland wordt meisjesbesnijdenis beschouwd als een ernstige vorm van kindermishandeling en is daarom ook strafbaar. Ook als de ouders in hun dochter in het buitenland laten besnijden. Het ministerie van VWS heeft daarom het document ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ ontwikkeld. Deze verklaring is bestemd voor ouders afkomstig uit risicolanden die van plan zijn om op vakantie te gaan naar hun land van herkomst.

Op www.pharos.nl vindt u een kaart met informatie over de stand van zaken in afzonderlijke landen.

Onder de aandacht

GGD Haaglanden zet zich samen met ketenpartners in om meisjesbesnijdenis onder de aandacht te brengen. Doel is te voorkomen dat in Nederland woonachtige meisjes in het land van herkomst besneden worden. De campagne is hier een onderdeel van.

De filmpjes kunnen worden gebruikt tijdens bijeenkomsten die georganiseerd worden door sleutelfiguren uit risicogebieden, om hiermee een dialoog aan te gaan met hun achterban.


Meer informatie

Meer informatie vindt u op deze website en op www.pharos.nl