project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Begroting GGD en VT Haaglanden 2019

De ontwerpbegroting 2019 van de GR GGD en VT Haaglanden is voor zienswijze voorgelegd geweest aan de raden van de negen deelnemende gemeenten. Geen van de raden heeft opmerkingen bij de begroting als zodanig gemaakt. Geconstateerd kan worden dat de zienswijzen geen aanleiding vormen om de definitieve begroting voor 2019 anders vast te stellen dan de eerder op 9 april 2018 in het Algemeen Bestuur behandelde ontwerpbegroting.

De ontwerpbegroting 2019 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 9 juli 2018 in de vergadering van het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen.

GGD VT Begroting Definitief. Vastgesteld 9 juli 2019 (PDF, 1 MB)