project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

AZC-school De Bazaar uit Rijswijk is een Gezonde School

AZC-school De Bazaar in Rijswijk heeft het vignet Gezonde School behaald. Het vignet toont aan dat de school structureel aan de gezondheid van leerlingen werkt. Het vignet is op vrijdag 24 januari feestelijk uitgereikt door wethouder Björn Lugthart op de locatie aan de Lange Kleiweg 72.

Welbevinden

De Bazaar vindt aandacht voor het welbevinden van haar leerlingen en de medewerkers heel belangrijk. Hiervoor zet de school veel activiteiten in, zoals het programma School Wide Postive Behaviour Support (PBS), traumasensitief lesgeven en Wereldreizigers. Het team is hierin getraind en de school zorgt ervoor dat deze activiteiten de komende jaren op de agenda blijven staan.


Verder hangen op het bord bij de ingang foto’s van de kinderen die die week de ‘kanjer’ zijn. De hal en lokalen zijn heel kleurrijk ingericht. Zo zorgt de Bazaar voor een veilig leer- en leefklimaat op school. Daarnaast doet de school mee aan de landelijke pilot Welbevinden op school voor nieuwkomerskinderen van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Uitreiking vignet Gezonde School aan AZC de Bazaar door wethouder Lugthart


Trots

Directeur Iris Heijdelberg en haar team zijn trots: 'Vanaf vandaag hangt op de gevel van onze school het Gezonde School-logo. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een Gezonde School is!'


Gezonde School

GGD Haaglanden ondersteunt de Bazaar bij het werken aan Gezonde School. Kijk voor meer informatie op www.ggdhaaglanden.nl/gezondeschool.


Werken aan gezondheid en welbevinden loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties en minder schooluitval. Een landelijk erkende Gezonde School voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Kenmerkend is de structurele en planmatige aandacht voor gezondheid.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.