project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 9 juli 2018

Agenda Algemeen Bestuur 9 juli 2018 (PDF, 78 kB)


Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Overzicht ingekomen stukken (bijlage 019) (PDF, 200 kB)


Agendapunt 4 - Overdrachtsdocument ten behoeve van nieuw gestuurd GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden

Behandelformulier Overdrachtsdocument t.b.v. nieuw bestuur GR GGD en VT Haaglanden (bijlage 020) (PDF, 54 kB)

Overdrachtsdocument ten behoeve van nieuw bestuur GR GGD en VT Haaglanden (bijlage 020) (PDF, 689 kB)


Agendapunt 5 - Verkenning instelling vaste commissies van advies (BAC’s)

Behandelformulier Verkenning instelling vaste commissies van advies (BAC’s) (bijlage 021) (PDF, 157 kB)

Verkenning instelling vaste commissies van advies (BAC’s) (bijlage 021) (PDF, 475 kB)


Agendapunt 6 - Benoemingen

Behandelformulier benoemingsbesluit leden en plaatsvervangend leden van Rekeningcommissie GR GGD en VT (bijlage 022) (PDF, 48 kB)

Benoemingsbesluit leden en plaatsvervangend leden van Rekeningcommissie GR GGD en VT (bijlage 022) (PDF, 126 kB)

Overzicht leden en plv. leden van Rekeningcommissie GR GGD en VT (bijlage 022-a) (PDF, 49 kB)


Agendapunt 7 - Financiën

7.1 - Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden

Behandelformulier voorlopige jaarrekening en jaarverslag GGD Haaglanden 2017 (bijlage 023) (PDF, 56 kB)

Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden (bijlage 023) (PDF, 854 kB)

Accountantsrapportage t.b.v. Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden (ondertekende versie) (bijlage 023-a) (PDF, 2 MB)

Controleverklaring Jaarrekening 2017 onafhankelijke accountant (GAD - 29 maart 2018) (ondertekende versie) (bijlage 023-b) (PDF, 1 MB)

Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden door accountant geparafeerd deel (bijlage 023-c) (PDF, 4 MB)

Advies Rekeningcommissie Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden (bijlage 023-d) (PDF, 763 kB)

Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden aan gemeenten (bijlage 023-e) (PDF, 128 kB)

Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden aan provincie (bijlage 023-f) (PDF, 127 kB)


7.2 - Begrotingswijziging 2018 GGD en VT Haaglanden

Behandelformulier Begrotingswijziging 2018 GGD en VT Haaglanden (bijlage 024) (PDF, 95 kB)

Begrotingswijziging 2018 GGD en VT Haaglanden (bijlage 024) (PDF, 404 kB)

Zienswijzen individuele gemeenten (deel 1) (bijlage 024-a) (PDF, 3 MB)

Zienswijzen individuele gemeenten (deel 2) (bijlage 024-a) (PDF, 7 MB)


7.3 - Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019

Behandelformulier Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019 (bijlage 025) (PDF, 121 kB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2019 GR GGD en VT Haaglanden (bijlage 025) (PDF, 808 kB)

Zienswijze Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019 (bijlage 025-a) (PDF, 216 kB)

Aanbiedingsbrief Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019 aan gemeenten (bijlage 025-b) (PDF, 63 kB)

Aanbiedingsbrief Ontwerpjaarprogramma en ontwerp- 2018/025-c begroting GGD en VT Haaglanden 2019 aan provincie (bijlage 025c) (PDF, 144 kB)


Agendapunt 8 - Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid

Behandelformulier Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid (bijlage 026) (PDF, 51 kB)

Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid (bijlage 026) (PDF, 3 MB)


Agendapunt 9 - Besluit- en actielijst

Woordelijk verslag AB-vergadering d.d. 9 april 2018 (PDF, 329 kB)

Actielijst AB-vergadering d.d. 9 april 2018 (PDF, 123 kB)


Ter kennisname

Epidemiologisch Bulletin 2018 - nummer 1 (PDF, 793 kB)

Epidemiologisch Bulletin 2018 - nummer 2 (PDF, 1 MB)

Brief Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inzake gesprekverslagen bezoek aan GGD Haaglanden (bijlage 030) (PDF, 3 MB)

Behandelformulier Thermometer Infectieziektebestrijding 2017 (PDF, 51 kB)

Thermometer Infectieziektebestrijding 2017 (PDF, 378 kB)