project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 9 april 2018

Agenda Algemeen Bestuur 9 april 2018 (PDF, 80 kB)


Agendapunt 2 - Besluit en actielijst

Woordelijk verslag AB-vergadering 14-02-2018 (PDF, 234 kB)

Actielijst AB-vergadering 14-02-2018 (PDF, 135 kB)


Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Overzicht ingekomen stukken (bijlage 013) (PDF, 201 kB)


Agendapunt 4 - Financiën


Agendapunt 4.1

Behandelformulier Concept ontwerpjaarrekening 2017 GGD Haaglanden (bijlage 014) (PDF, 57 kB)

Concept-ontwerpjaarrekening 2017 GGD Haaglanden (bijlage 014) (PDF, 858 kB)

Ondertekende accountantsrapportage bij jaarrekening 2017 GGD Haaglanden (bijlage 014a) (PDF, 2 MB)

Controleverklaring Jaarrekening 2017 van onafhankelijk accountant (bijlage 014b) (PDF, 1 MB)

Concept-aanbiedingsbrief aan raden van deelnemende gemeenten m.b.t. ontwerpjaarrekening GGD Haaglanden 2017 (bijlage 014c) (PDF, 63 kB)


Agendapunt 4.2

Behandelformulier Invulling Taakstelling GGD Haaglanden (bijlage 015) (PDF, 56 kB)

Invulling Taakstelling GGD Haaglanden (bijlage 015) (PDF, 72 kB)


Agendapunt 4.3

Behandelformulier Concept ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting (bijlage 016) (PDF, 141 kB)

Concept-ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019 (paraplu) (bijlage 016) (PDF, 754 kB)

Begroting GGD Haaglanden 2019 (bijlage 016a) (PDF, 933 kB)

Begroting VT Haaglanden 2019 (bijlage 016b) (PDF, 818 kB)

Memo incidentele financiering ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018 (bijlage 016c) (PDF, 193 kB)

Resultaatsturing GGD Haaglanden 2019 (bijlage 016d) (PDF, 288 kB)

Rapportage elementen voor resultaatsturing (bijlage 16e) (PDF, 81 kB)

Inhoudelijk advies AAC-GGD inzake taken in Voorjaarsbrief Begroting 2019 GGD en VT Haaglanden (bijlage 016f) (PDF, 115 kB)

Advies AAC-GGD op begroting 2019 GGD en VT Haaglanden en bijlagen (bijlage 016g) (PDF, 137 kB)

Advies AAC-VT op begroting 2019 GGD en VT Haaglanden en bijlagen (bijlage 016h) (PDF, 89 kB)

Advies BAC-VT op begroting 2019 VT Haaglanden en Voorstel volumestijging VT (bijlage 016i) (PDF, 79 kB)

Concept-aanbiedingsbrief aan raden van deelnemende gemeenten m.b.t. begroting GR GGD en VT Haaglanden 2019 (bijlage 016j) (PDF, 58 kB)


Agendapunt 4.4

Behandelformulier Tarieven producten TOKIN 2018 (bijlage 017) (PDF, 56 kB)

Tarieven producten TOKIN 2018 (bijlage 017) (PDF, 29 kB)


Agendapunt 4.5

Behandelformulier Voorstel volumestijging en flexibele schil voor begrotingsjaar 2018 Veilig Thuis (bijlage 018) (PDF, 61 kB)

Voorstel volumestijging en flexibele schil voor begrotingsjaar 2018 Veilig Thuis (bijlage 018) (PDF, 314 kB)