project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 7 juli 2017

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 7 juli 2017

Agendapunt 2 - Besluit- en actielijst

Agendapunt 3 - Mededelingen en ingekomen stukken

Agendapunt 4 - Financiën

Agendapunt 5 - Klachtenregeling GGD Haaglanden

Agendapunt 6 - WMO ontwikkeld

Agendapunt 7 - Kort cyclische monitor

Agendapunt 9 - Herijking GR GGD en VT Haaglanden

Ter kennisname