project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 7 april 2016

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 7 april 2016

Agendapunt 2 - Besluiten- en actielijst

Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Agendapunt 5 - Financiën

Agendapunt 6 - Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden

Agendapunt 7 - Veilig Thuis: bestuurlijke opdracht

Agendapunt 8 - Stroomschema communicatie

Ter kennisname