project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 4 oktober 2018

Agenda AB vergadering 4 oktober 2018 (PDF, 88 kB)


Agendapunt 3 - Overzicht ingekomen stukken

Agendapunt 03 - Overzicht ingekomen stukken (PDF, 199 kB)


Agendapunt 4 - Memo 'Vier vragen van het AB inzake Veilig Thuis Haaglanden'

Behandelformulier Memo Vier vragen van het AB inzake VT Haaglanden (bijlage GR 2018/010) (PDF, 118 kB)

Memo Vier vragen van het AB inzake VT Haaglanden (bijlage GR 2018/010) (PDF, 499 kB)

Oplegger DB t.b.v. Memo Vier vragen van AB (bijlage GR 2018/010-1) (PDF, 405 kB)

Advies AAC-VT t.a.v. Memo Vier vragen van AB (bijlage GR 2018/010-2) (PDF, 135 kB)


Agendapunt 5 - Benoeming lid AAC VT

Agendapunt 5.1 - Bijlage GR 2018-004. Behandelformulier. Benoeming lid AAC VT (PDF, 101 kB)

Agendapunt 5.1 - Bijlage GR 2018-004. Benoeming lid AAC-VT. Collegebesluit Z'meer (PDF, 74 kB)

Agendapunt 5.1 - Bijlage GR 2018-004. Benoemingsbesluit lid AAC-VT Hgl (PDF, 123 kB)


Agendapunt 6 - Inrichting wervingsprocedure

Behandelformulier Voorstel Wervingsprocedure DPG (bijlage GR 2018/014) (PDF, 104 kB)

Voorstel Wervingsprocedure DPG (bijlage GR 2018/014-1) (PDF, 203 kB)

Profielschets DPG ter informatie (bijlage GR 2018/014-2) (PDF, 397 kB)


Agendapunt 7 - WOB procedure

Agendapunt 7 - Bijlage GR 2018-005. Behandelformulier Wob procedure (PDF, 102 kB)

Agendapunt 7.1 - Bijlage GR 2018-005-1. Wob procedure. Mandaatbesluit

Agendapunt 7.1 - Bijlage GR 2018-005-1. Wob procedure. Mandaatbesluit (PDF, 214 kB)

Agendapunt 7.2 - Bijlage GR 2018-005-2. Wob procedure. Aansluiting bij Acb

Agendapunt 7.2 - Bijlage GR 2018-005-2. Wob procedure. Aansluiting bij Acb (PDF, 238 kB)


Agendapunt 8 - Klachtenregeling GGD Haaglanden

Agendapunt 8 - Bijlage GR 2018-006. Behandelformulier. Klachtenregeling GR (PDF, 108 kB)


Agendapunt 8.1 - Bijlage GR 2018-006-1. Klachtenregeling GGD Haaglanden 2018

Agendapunt 8.1 - Bijlage GR 2018-006-1. Klachtenregeling GGD Haaglanden 2018 (PDF, 241 kB)

Agendapunt 8.2 - Bijlage GR 2018-006-2. Klachtencie. Besluit benoeming leden

Agendapunt 8.2 - Bijlage GR 2018-006-2. Klachtencie. Besluit benoeming leden (PDF, 178 kB)

Agendapunt 8.3 - Bijlage GR 2018-006-3. Vergoedingen vz. en leden klachtencommissie GGD Hgl. 2018 def

Agendapunt 8.3 - Bijlage GR 2018-006-3. Vergoedingen vz. en leden klachtencommissie GGD Hgl. 2018 def (PDF, 188 kB)


Agendapunt 9 - Certificaat CIIO t.b.v. GGD

Agendapunt 9.1 - Bijlage GR 2018-007. Behandelformulier Certificaat CIIO t.b.v. GGD (PDF, 97 kB)


Agendapunt 9.1 - Bijlage GR 2018-007. Certificaat ciio

Agendapunt 9.1 - Bijlage GR 2018-007. Certificaat ciio (PDF, 7 MB)

Agendapunt 9.2 - Bijlage GR 2018-008. Behandelformulier Jaarverslag GGD Hgl. 2017

Agendapunt 9.2 - Bijlage GR 2018-008. Behandelformulier Jaarverslag GGD Hgl. 2017 (PDF, 95 kB)

Agendapunt 9.2 - Bijlage GR 2018-008. Jaarverslag GGD Haaglanden 2017

Agendapunt 9.2 - Bijlage GR 2018-008. Jaarverslag GGD Haaglanden 2017 (PDF, 1 MB)

Agendapunt 9.3 - Bijlage GR 2018-009. Behandelformulier CSG Jaarverslag 2017

Agendapunt 9.3 - Bijlage GR 2018-009. Behandelformulier CSG Jaarverslag 2017 (PDF, 101 kB)

Agendapunt 9.3 - Bijlage GR 2018-009. CSG jaarcijfers-2017

Agendapunt 9.3 - Bijlage GR 2018-009. CSG jaarcijfers-2017 (PDF, 3 MB)

Agendapunt 9.4 - Bijlage GR 2018-011. Behandelformulier Inrichten PC proces

Agendapunt 9.4 - Bijlage GR 2018-011. Behandelformulier Inrichten PC proces (PDF, 99 kB)

Agendapunt 9.4 - Bijlage GR 2018-011. Memo opzet Planning en Control GR def

Agendapunt 9.4 - Bijlage GR 2018-011. Memo opzet Planning en Control GR def (PDF, 345 kB)

Agendapunt 9.5 - Huisvesting VT en GGD

Stand van zaken huisvesting VT en GGD Haaglanden (bijlage GR 2018/015) (PDF, 130 kB)