project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 4 juli 2016

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 4 juli 2016

Agendapunt 2 - Besluiten- en actielijst

Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Agendapunt 4 - Financiën

Agendapunt 5 - Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden

Agendapunt 6 - Verkenning Veilig Thuis

Agendapunt 7 - Klachtenjaarverslag 2015 GGD Haaglanden

Agendapunt 8 - Presentatie GHOR 2020 (Meerjarenbeleidsplan)