project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 17 februari 2016

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 17 februari 2016

Agendapunt 2 - Besluiten- en actielijst

Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Agendapunt 4 - Bestuurlijke workshop 2 december 2015

Agendapunt 7 - Verzoek om inlichtingen dossier Asbest in Wateringen

Agendapunt 8 - Besluit Aanpassing tarieven GGD Haaglanden voor 2016

Agendapunt 7 - Besluit Aanpassing verdeelsleutels op acitiviteitenniveau GGD Haaglanden 2015 m.b.t. verdeelsleutel TOKIN

Agendapunt 10 - Besluit wijziging vergaderschema 2016

Ter kennisname