project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 15 december 2017

Agenda Algemeen Bestuur 15 december 2017 (PDF, 67 kB)


Agendapunt 2 - Besluit en actielijst

Definitieve actielijst Algemeen Bestuur 12 oktober 2017 (PDF, 128 kB)

Verslag Algemeen Bestuur 12 oktober 2017 (PDF, 305 kB)


Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Overzicht ingekomen stukken (bijlage 044) (PDF, 204 kB)


Agendapunt 4 - Herijking Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Beslisdocument met achterliggende documenten (bijlage 1 t/m 14)

Behandelformulier Gemeenschappelijke Regeling (Bijlage 045) (PDF, 156 kB)

Uitleg Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045, bijlage 1) (PDF, 358 kB)

Financieel statuut Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 2) (PDF, 519 kB)

Benoemingsstatuut Gemeenschappelijke Regeling GGD Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 3) (PDF, 314 kB)

Organisatiestatuut Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 4) (PDF, 319 kB)

Reglementen van orde en instellingsbesluiten Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 5) (PDF, 597 kB)

Mandaatverlening aan de directeur Veilig Thuis (Bijlage 045; bijlage 6) (PDF, 148 kB)

Bijlage 7 - Mandaatverlening aan de directeur Publieke Gezondheid (PDF, 151 kB)

Raamovereenkomst gemeenten Den Haag Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 8) (PDF, 688 kB)

Dienstverleningshandvest GGD Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 9) (PDF, 688 kB)

Dienstverleningshandvest Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 10) (PDF, 468 kB)

Uitvoeringsovereenkomst gemeente Den Haag - Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 11) (PDF, 711 kB)

Functieprofiel Secretaris Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (Bijlage 045; bijlage 12) (PDF, 307 kB)

Functieprofiel Controller Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis (Bijlage 045; bijlage 13) (PDF, 308 kB)

Uitvoeringsovereenkomst lokale taken (Bijlage 045; bijlage 14) (PDF, 470 kB)

Behandelformulier zienswijzen en vaststelling begroting (bijlage 047) (PDF, 185 kB)


Bijlage 48

Paraplubegroting GR GGD en VT (vastgesteld 15 december 2017) (PDF, 4 MB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2018 GGD Haaglanden (bijlage 1) (PDF, 849 kB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2018 VT Haaglanden (bijlage 2) (PDF, 831 kB)


Behandelformulier Werkwijze Gemeenschappelijke Regeling tot verkiezingen (Bijlage 049) (PDF, 107 kB)


Agendapunt 5 - Prestaties RAV Haaglanden 1e halfjaar 2017

Behandelformulier Prestaties RAV Haaglanden, 1e halfjaar 2017 (Bijlage 050) (PDF, 87 kB)

Prestaties RAV Haaglanden 1e halfjaar 2017 - bijlage: Brief RAV Haaglanden 15-09-2017 (Bijlage 050) (PDF, 3 MB)


Agendapunt 6 - Vergaderplanning 2018 AB, DB en AC GGD Haaglanden

Behandelformulier Concept vergaderplanning Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis 2018 (Bijlage 051) (PDF, 93 kB)

Memo Planning Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis 2018 (Bijlage 051) (PDF, 180 kB)

Vergaderplanning AB, BAC, DB en AAC 2018 (Bijlage 051a) (PDF, 312 kB)


Ter kennisname

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur 20-9-2017 (Bijlage 052) (PDF, 169 kB)

Behandelformulier memo 'Statushouders en gezondheid' (Bijlage 053) (PDF, 153 kB)

Memo 'Statushouders en gezondheid' (Bijlage 053) (PDF, 324 kB)

Meldingsplichtige ziekten, 3e kwartaal 2017 (Bijlage 054) (PDF, 215 kB)

Epidemiologisch Bulletin 2017 - nummer 4 (PDF, 952 kB)