project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 15 december 2016

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 15 december 2016

Agendapunt 2 - Besluit- en actielijst

Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Agendapunt 4 -Hamerstukken

Agendapunt 5 - Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Haaglanden

Agendapunt 6 - Financiën

Agendapunt 7 - Verkenning Veilig Thuis

Agendapunt 8 - Toezicht WMO

Agendapunt 9 - Regeling onverzekerden

Agendapunt 10 - Output monitor 3e kwartaal 2016

Ter kennisname