project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 14 februari 2018

Agenda Algemeen Bestuur 14 februari 2018 (PDF, 73 kB)


Agendapunt 2 - Besluit en actielijst

Verslag Algemeen Bestuur 15 december 2017 (PDF, 5 MB)

Agendapunt 2.2: Woordelijk verslag AB-vergadering 15-12-2017 - Besloten deel (Niet beschikbaar, vertrouwelijke behandeling)

Actielijst Algemeen Bestuur 15 december 2017 (PDF, 130 kB)


Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Overzicht ingekomen stukken (bijlage 004) (PDF, 206 kB)


Agendapunt 4 - Herijking Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Behandelformulier Benoemingsstatuut Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (bijlage 005) (PDF, 54 kB)

Benoemingsstatuut Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (bijlage 005) (PDF, 315 kB)

Behandelformulier Benoeming controller a.i. Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (bijlage 006) (PDF, 51 kB)


Agendapunt 5 - Voorjaarsbrief 2019 Begroting Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden en Incidentele financiering ontwikkelingen 2018 GGD

Behandelformulier Voorjaarsbrief 2019 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (bijlage 007 t/m 009) (PDF, 87 kB)

2018-02-14. Agendapunt 5.1. Bijlage 007. Advies BAC-VT inzake Voorjaarsbrief 2019 GGD en VT Hgl. (PDF, 1.009 kB)

Voorjaarsbrief 2019 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (bijlage 008) (PDF, 918 kB)

Memo Incidentele financiering ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018 (bijlage 009) (PDF, 197 kB)


Ter kennisname

Behandelformulier Nut of Noodzaak (Bijlage 010) (PDF, 57 kB)

Nut of noodzaak?: Evenementenadvies en –bezoek Technische Hygiëne Zorg (evaluatie) (bijlage 010) (PDF, 319 kB)

Nut of Noodzaak (scorelijst evenementen) (bijlage 010) (PDF, 225 kB)