project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 12 oktober 2017

Agenda Algemeen Bestuur 12 oktober 2017 (PDF, 82 kB)


Agendapunt 2 - Besluit en actielijst

Verslag Algemeen Bestuur 29 september 2017 (PDF, 351 kB)

Actielijst AB-vergadering 29 september 2017 (PDF, 133 kB)


Agendapunt 5 - Herijking Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis Haaglanden


Agendapunt 5.1 Begroting GR GGD en VT Haaglanden

Oplegger begroting GR GGD en VT Haaglanden 2018 (2017/051a) (PDF, 59 kB)

Aanbiedingsbrief voor begroting GR 2018 t.b.v. zienswijze gemeenteraden (2017/051b) (PDF, 460 kB)

Paraplubegroting GR GGD en VT Haaglanden (2017/051c) (PDF, 1 MB)

Bijlage 1 Programmabegroting GGD (2017/051d) (PDF, 597 kB)

Bijlage 2 Programmabegroting VT (2017/051e) (PDF, 859 kB)

Toelichting tarieven TOKIN (geen bijlage)


Agendapunt 5.2 GR GGD en VT Haaglanden met toelichting

Oplegger GR GGD en VT Haaglanden en bijlagen (2017/052a) (PDF, 63 kB)

Aanbiedingsbrief GR t.b.v. toestemming colleges (2017/052b) (PDF, 362 kB)

Gemeenschappelijke regeling versie 9 okt. 2017 (2017/052c) (PDF, 780 kB)

Voorgestelde VRH reactie aan AB (2017/052d) (PDF, 79 kB)

Juridisch advies TOKIN Kokx De Voogd (2017/052e) (PDF, 176 kB)

Juridisch advies TOKIN PROOF (2017/052f) (PDF, 50 kB)


Agendapunt 6 - Kort cyclische monitor 1e kwartaal 2017 GGD Haaglanden

Behandelformulier Kort cyclische monitor 1e kwartaal 2017 GGD Haaglanden (2017/044) (PDF, 51 kB)

Kortcyclische monitor Januari t/m Maart 2017 GR GGD Haaglanden (2017/044) (PDF, 197 kB)


Agendapunt 7 - Halfjaarlijkse rapportage GGD Haaglanden 2017

Behandelformulier Halfjaarlijkse rapportage GGD Haaglanden 2017 (2017/045) (PDF, 50 kB)

Halfjaarlijkse rapportage GGD Haaglanden 2017 (2017/045) (PDF, 855 kB)


Agendapunt 8 - WMO ontwikkeld: Jaaroverzicht 2016 en begroting 2017 WMO Toezicht

Behandelformulier WMO ontwikkeld: Jaaroverzicht 2016 en begroting 2017 WMO Toezicht (2017/046) (PDF, 72 kB)

WMO ontwikkeld: Jaaroverzicht 2016 en begroting 2017 WMO Toezicht (2017/046) (PDF, 926 kB)


Ter kennisname

Epidemiologisch Bulletin 2017 - nummer 2 (PDF, 809 kB)

Epidemiologisch Bulletin 2017 - nummer 3 (PDF, 603 kB)

2e Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van WPG (2017/049) (PDF, 218 kB)

Behandelformulier GGD Klachtenjaarverslag 2016 (PDF, 70 kB)