project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 10 oktober 2016

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 10 oktober 2016

Agendapunt 2 - Besluiten- en actielijst

Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Agendapunt 4 - Halfjaarrapportage 2016 GGD Haaglanden

Agendapunt 5 - Behandeling geheime documenten en inlichtingen

Agendapunt 6 - Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden

Agendapunt 7 - Verkenning Veilig Thuis

Agendapunt 8 - Benoeming plv. lid Rekeningcommissie

Ter kennisname