project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 10 december 2015

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 10 december 2015

Agendapunt 2 - Besluiten- en actielijst

Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Agendapunt 4 - Hamerstukken

Agendapunt 5 - Financiën

Agendapunt 6 - Evaluatievoorstel Gemeenschappelijke Regeling ter vaststelling 2015/060 GGD Haaglanden

Agendapunt 7 - Concept vergaderschema 2016

Agendapunt 8 - Definitieve benoeming DPG GGD Haaglanden

Agendapunt 9 - Vluchtelingenopvang in de regio

Agendapunt 10 - Rondvraag

Ter kennisname