project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Agenda en vergaderstukken 10 april 2017

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 10 april 2017

De vergadering vindt plaats op een andere locatie:
Het Meisjeshuis
Oude Delft 112
2611 CG Delft
Routebeschrijving

Agendapunt 2 - Besluit- en actielijst

Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Agendapunt 4 - Financiën


Agendapunt 6 - Vervolg Veilig Thuis en GGD Haaglanden


Agendapunt 7 - Gewijzigd vergaderschema 2017 t.b.v. AB/DB /AC

  • Vergaderschema 2017 (update 23-3-2017) (bijlage 019)

Ter kennisname