project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Aangepaste dienstverlening afdeling Sociaal Medisch Advisering

In verband met de landelijke lockdown tot 19 januari, vinden de consulten van de afdeling Sociaal Medisch Advisering (vrijwel) volledig digitaal plaats. Hiermee hopen wij bij te dragen aan het indammen van de pandemie. Zeker met het oog op de kwetsbare groepen, waarmee wij veelal te maken hebben.

In elk geval tot 19 januari gelden daarom de volgende uitgangspunten:


  • Tijdens de lockdown worden in principe geen fysieke spreekuren gepland.
  • Medische advisering waarvoor fysiek spreekuurcontact noodzakelijk is en die kan worden uitgesteld, wordt opgeschort tot na de lockdown. Is dit niet mogelijk, dan wordt in overleg met de opdrachtgever naar een maatwerkoplossing gezocht.


Als de ontwikkelingen rond corona daartoe aanleiding geven, kan dit beleid worden bijgesteld.