project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

GenX in drinkwater geen risico

De chemische stof GenX is in zeer kleine concentraties aangetroffen in het drinkwater van Dunea.


De chemische stof GenX is in zeer kleine concentraties aangetroffen in het drinkwater van Dunea. Dunea verzorgt het drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Hogere concentraties van GenX zijn mogelijk kankerverwekkend. Er zijn bij het drinken van een concentratie van 150 nanogram of minder per liter drinkwater geen negatieve gevolgen voor de gezondheid te verwachten. De gemeten waarden bij Dunea liggen rond de 5 nanogram per liter. Dit betekent dat het drinken van water voor iedereen veilig is, ook voor baby’s en ouderen.

Meer informatie

Meer informatie over GenX vindt u op www.rivm.nl
Voor vragen en antwoorden over het drinkwater, kijk op de site van Dunea

Voor vragen over gezondheid en GenX in drinkwater kunt u bellen met het team leefomgeving van GGD Haaglanden. Telefoonnummer (070) 353 71 82 of e-mail gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl