Sla navigatie over Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Gezondheidsonderzoek volwassenen

Gezondheidssituatie van volwassenen uit regio Zuid-Holland West

Wij doen eens in de 4 jaar onderzoek naar de gezondheid in de regio. Deze onderzoeksgegevens hebben wij samengevat en uitgewerkt in factsheets. De onderstaande factsheets geven inzicht in de gezondheid en de leefstijl van volwassenen en senioren in regio Zuid-Holland West.

Met behulp van deze gegevens kunnen:

  • gemeenten het lokaal gezondheids- en maatschappelijke ondersteuningsbeleid beter vormgeven;
  • andere organisaties hun activiteiten beter afstemmen op behoeften in de regio.

Onderzoeksgegevens

Wij halen de onderzoeksgegevens uit een schriftelijke enquête onder volwassenen van 19 jaar en ouder.

Voor vragen over de factsheets neemt u contact op met de afdeling Epidemiologie en Gezondheidsbevordering.

Gezondheidsonderzoek volwassenen 2012

In 2012 is een gezondheidsonderzoek uitgevoerd onder 12.000 inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Zuid-Holland West. In onderstaande factsheets vindt u de uitkomsten van het onderzoek per gemeente. In de factsheets lichten wij diverse thema's uit, zoals de gezondheid, leefstijl, woonomgeving, mantelzorg en opvoeding.

Wijkniveau

In de gemeente Zoetermeer is voor enkele wijken/buurten informatie verzameld op wijkniveau. Hier zijn aparte factsheets voor gemaakt.

Sociale acceptatie van homoseksualiteit

Op verzoek van een aantal gemeenten is ook onderzoek gedaan naar de sociale acceptatie van homoseksualiteit in de regio Zuid-Holland West.

Kwetbare ouderen in Zuid-Holland West

De factsheet 'Kwetsbare senioren in Zuid-Holland West' beschrijft achtergrondkenmerken, gezondheid en welzijn van kwetsbare senioren in Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De gegevens zijn afkomstig uit dit Gezondheidsonderzoek.