Sla navigatie over Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Suïcidepoging nazorg (SuNa)

Nazorg voor jongeren bij poging tot zelfdoding

De werkzaamheden van de afdeling Suïcidepoging Nazorg (SuNa) zijn per 1 januari 2017 overgedragen aan Indigo van Parnassia Groep.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers SuNa via 06-22 09 01 90.