Sla navigatie over Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Informatieloket

Zoekt u hulp voor iemand uit de regio Den Haag met meerdere problemen? Bijvoorbeeld voor iemand die dak- of thuisloos is of dreigt te worden en/of geen inkomen, een verslaving of psychische problemen heeft?

Het informatieloket aan de Binkhorstlaan 119-I geeft informatie en advies bij vragen over zorg, hulp en opvang. Niet alleen de mensen met problemen kunnen hier terecht. Ook familie of bekenden, medewerkers van (gemeentelijke) diensten en hulpverleners kunnen er terecht.

Het loket geeft gratis informatie en advies over onder andere:

  • voorzieningen voor dak- en thuislozenzorg, zoals adressen van instellingen en contactpersonen;
  • aanmelding voor de maatschappelijke opvang (MO) voor bed, bad en brood;
  • procedures en regels van de voorzieningen voor dak- en thuislozen in Den Haag;
  • informatie over huisartsen- en tandartsenzorg.

Heeft u vragen over een bijstanduitkering voor dak- en thuislozen? Neem dan telefonisch contact op via (070) 353 75 00 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 8.30 – 17.00 uur).

PerspeKtief Dienstencentrum Delft

In de regio Delft en Westland biedt PerspeKtief hulp aan dak- en thuislozen. Voor vragen en informatie hierover kunt u terecht: