Sla navigatie over Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Een dakloze man op straat

Daklozenzorg

Zorg voor dak- en thuislozen in Den Haag

Het Centraal Coördinatiepunt (CCP) van GGD Haaglanden is dé toegang tot de maatschappelijke opvang in Den Haag. De maatschappelijke opvang is voor mensen met meerdere problemen.


Zij zijn bijvoorbeeld dakloos, hebben geen inkomen, een verslaving en/of psychische problemen. Zij kunnen deze problemen (nog) niet zelf oplossen.
Het CCP zorgt voor toeleiding naar de juiste zorg en hulp.


Informatieloket

Zoekt u hulp voor iemand uit regio Den Haag met meerdere problemen? Het Informatieloket geeft informatie over zorg, hulp en opvang. Mensen met problemen zelf, familie of bekenden, medewerkers van (gemeentelijke) diensten en hulpverleners kunnen hier terecht voor informatie en advies.
> Meer over het Informatieloket


Cliënt aanmelden bij CCP

Als professional kunt u cliënten aanmelden bij het CCP. Is uw cliënt dakloos en heeft uw cliënt bijvoorbeeld een verslaving en/of psychische problemen? Dan regelt het CCP hulp, zorg en opvang voor hen.
> Meer over cliënten aanmelden bij het CCP


Noodopvang gezinnen

De noodopvang van de gemeente Den Haag is voor gezinnen in acute nood. Zij hebben door bijvoorbeeld brand of huisuitzetting geen huis meer en het lukt niet om tijdig andere woonruimte te vinden. Alleen gezinnen met een inkomen kunnen terecht bij de noodopvang.
> Meer over noodopvang gezinnen


Nachtopvang en zorgpas

Dak- en thuislozen met een zorgpas kunnen gebruik maken van nachtopvang van de Kessler Stichting in Den Haag. De aanvraag voor deze zorgpas loopt via het CCP. Daklozen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de zorgpas.
> Meer over de nachtopvang en de zorgpas


Winterregeling

Als het vanwege de kou te gevaarlijk is om buiten te slapen, gaat de Haagse winterregeling in. Tijdens deze winterregeling zijn er extra slaapplaatsen beschikbaar. De opvang is tijdens de winterregeling gratis en hoeven mensen zich niet te legitimeren.
> Meer over de winterregeling


Medische basiszorg voor dak- en thuislozen

Kent u als hulp- of zorgverlener een dak- of thuisloze zonder eigen tandarts of huisarts? Met een basisverzekering kunnen zij terecht bij het spreekuur van de daklozentandarts en het spreekuur van de Huisartsenpraktijk De Haagse Straatdokter. Inschrijving en aanmelding verloopt via het CCP.
> Meer over medische basiszorg


24-uurs woonvoorzieningen

Er zijn in Den Haag verschillende 24-uurs voorzieningen voor mensen met diverse problematiek. Zij krijgen hier begeleiding om hun leven op orde te krijgen.
> Meer over 24-uurs woonvoorzieningen


Hulp aan dakloze jongeren

Het kan gebeuren dat een jongere door problemen thuis wegloopt, het huis wordt uitgezet of om een andere reden dakloos wordt. Waar kan hij dan terecht?
> Meer over hulp aan dakloze jongeren


Daklozenopvang Midden- en Oost-Europeanen

Via een intakegesprek bij het CCP kunnen daklozen uit Midden- en Oost-Europa in aanmerking komen voor dagopvang en tijdelijke nachtopvang bij het Haagse Leger des Heils. Tijdens deze opvang werken cliënten mee aan terugkeer naar het land van herkomst.
> Meer over daklozenopvang Midden- en Oost-Europeanen


Housing First

Bij Housing First Den Haag krijgen daklozen voor wie binnen het bestaande aanbod onvoldoende passende opvang beschikbaar is, onder voorwaarden een woning aangeboden. U kunt een cliënt aanmelden via het CCP.
Lees meer informatie in de folder Housing First Den Haag (PDF)